دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 12:35
پاورپوينت درس   
                                  
تصمیم گیری و خط مشی گذاری


 
الف)تصمیم گیری
كتاب "سازمان و مديريت" ،جلد اول ،مولفان : موسي خاني و منشي زاده
1. كليات و مفاهيم تصميم گيري فصل 5 1    
2. فرايند و الگوها فصل 6 1 1  
3. انواع مدل ها در تصميم گيري  فصل 7 1 1 1
كتاب "فرايند تصميم گيري در سازمان " ، مولف : سعادت
4. نقش شخصيت در تصميم گيري فصل 6 1  1 1
5. نقش محيط در تصميم گيري فصل 7 1  2  
6. نقش اطلاعات در تصميم گيري فصل 8 1 1  
7. تصميم گيري در بحران فصل 9 1 2 1
8. نقش مشاركت در تصميم گيري فصل 10 1 1 1
9. تصميم گيري گروهي فصل 11 1 1 1-2
10. تصميم گيري و شيوه هاي رهبري فصل 12 1 1 2
ب)خط مشی گذاری
كتاب "تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي" ، مولف : الواني
11. تعريف و مفهوم خط مشي عمومي  فصل  1 1    
12. فرايند عقلايي خط مشي گذاري فصل  2 1  2 2
13. خط مشي گذاري فرايند سياسي و مبتني بر قدرت فصل  3 1 1  
14. خط مشي گذاري فرايندي سازماني فصل  4 1 1  
15. نقش ارزش ها  - مشورت و توكل فصل  5 1 1  
16. مشكلات و تنگناهاي خط مشي گذاري عمومي فصل  6 1 2  
17. الگوي اقتضايي خط مشي گذاري عمومي فصل  7      

 

مطالب مرتبط
فصل 1 کتاب سعادت: 1 درخت اخذ تصمیم 1
مراحل اصلي و عمده فرآيند خط مش گذاري 1 فرآيند خطي مشي گذاري (قسمت اول - الواني و شريف زاده) 1
     
نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: چکیده برترین کتابهای مدیریت