جمعه هفتم تیر 1392 ساعت 10:10

http://www.worldometers.info/fa/


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: پیوندها 
دوشنبه چهارم بهمن 1389 ساعت 13:4
مدیریت رفتار سازمانی


 
منبع : كتاب "رفتار سازمانی " ، تاليف استیفن رابینز ، ترجمه پارسائیان و اعرابی
توجه شود : ترتیب فصل ها متناسب با چاپ 12 کتاب  می باشد (مشاهده فهرست انگلیسی چاپ دوازدهم که تاکنون ترجمه نشده است)
فصل 1: رفتار سازمانی چیست؟       فصل 11: ارتباطات      
فصل 2: مبانی رفتار فردی 1     فصل 12: نگرش های اولیه به رهبری 1    
فصل3: نگرش ها و رضایت شغلی       فصل 13: نظریه های معاصر رهبری      
فصل4: شخصیت و ارزش ها 1 1   فصل 14: قدرت و سیاست      
فصل5: ادراک و تصمیم گیری فردی 1     فصل15:  تضاد و مذاکره           
فصل6: مفاهیم انگیزش   1 2   فصل16:  مبانی ساختار سازمان      
فصل7: انگیزش : از مفاهیم تا کاربردها  1     فصل 17: فرهنگ سازمانی      
فصل8: احساسات و حالات(جدید)          فصل 18: سیاست ها و رویه ها در منابع سازمانی      
فصل9:  مبانی رفتار گروهی 1     فصل19:  تغییر سازمانی و مدیریت استرس       
فصل 10: درک تیم های کاری 1 1          


 

نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: چکیده برترین کتابهای مدیریت 
دوشنبه چهارم بهمن 1389 ساعت 13:0

پاورپوینت موضوع هاي متنوع مدیریتی 

  

  PPT   PPT
آسیب شناسی تغییر در سازمان 1 فساد اداری 1
آشوب در مدیریت 1    
انگیزش-سيدجوادين 1 مدیریت استرس 1
اخلاق و تعهد کاری 1 پنجره جوهري 1
برنامه ریزی منابع سازمان-ERP2 1 مدیریت اطلاعات و دانش 1
ارتباطات در سازمان 1 مدیریت بحران 1
اصول ومباني مديريت 1 مدیریت بر فرایند حوادث 1
اقلام بهای تمام شده و تصمیم گیری 1 مدیریت دانش 1
الگوی شناختِ فرهنگ ، مدیریت و روحیه جهادی 1 مدیریت سرمایه گذاری در حوزه فن آوری اطلاعات 1
اولین کارگاه آموزشی مدیریت دانش 1 مدیریت سکوت مشتری 1
برنامه ريزي استراتژيك 1- تحليل نياز 1 مدیریت فرهنگی 1 1
برنامه ريزي استراتژيك 3 1 رابطه مديريت استراتژيك -سيدجوادين 1
برنامه ريزي استراتژيك2 1 مدیریت فرهنگی 2 1
به کار گماردن نیروی انسانی 1 سيستم مديريتي غازها 1
بهبود رهبري از طريق تجربه 1 مدیریت موفق 1
پنجره جو-هري 1 طراحي ساختار سازماني 1
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم 1 مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات 1
تحول در سازمانها 1 مدیریت و تبلیغات 1
تداوم حيات سازمان ها 1 کارآفرینی سازمانی 1
تصمیم گیری عملی 1 مديريت استراتژيك ( استراتژي و مكاتب ) 1
توسعه رهبري ازطريق تعليم و تربيت 1 مديريت استراتژيك ( بحران و چشم انداز آن) 1
چالش رهبري 1 مديريت استراتژيك ( مدل برنامه ريزي استراتژيك) 1
چالش های رهبری2 1 مديريت استراتژيك (مفاهيم و تكنيك ها) 1  2  3  4
رضايت شغلي و پيامدهاي آن 1 مديريت استراتژيك( مورد كاوي : شركت دل) 1
رفتار برنامه ريزي شده 2 1 مديريت رفتار سازماني 1
رفتار برنامه ريزي شده1 1 مديريت نوآوري 1
رفتار سازماني 1 مباحث کاربردي در مديريت منابع انساني 1
روش های کمی در تصمیم گیری 1 مسئولیت های اجتماعی مدیران 1
ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي 1 مقايسه بين کسب و کارها 1
سمینار مدیریت زمان 1 مبانی مدیریت وسازمان -خلاقیت و نوآوری 1
سند چشم انداز ايران 1404 1 مهندسی مجدد 1
سیر تحول مدیریت و فن آوری اطلاعات 1 مهندسي مجدد فرايندهاي سازمان 1
سیستم مدیریت یكپارچه 1 نظارت در مديريت پرستاري 1
سیستم های مدیریت محتوا 1 نیازهای اکتسابی 1
فرايندعمومي برنامه ريزي استراتژيك 1 مبانی مدیریت وسازمان -مبانی برنامه ریزی 1
مدیریت تغییر و سازمان یادگیرنده 1 نقش آموزش در توسعه انسانی وتحول سارمانی- 1
مديريت رفتار و خدمت به مشتري 1 نگاهی نظام گرايانه به کوچک سازی- سيد جوادين 1
مقدمه اي بر علوم رفتاري-Behavior 1 هدایت و انگیزش-سيد جوادين 1

 

 


WWW.MONSHIZADEH.ORG

  PPT   PPT
آسیب شناسی تغییر در سازمان 1 فساد اداری 1
آشوب در مدیریت 1    
انگیزش-سيدجوادين 1 مدیریت استرس 1
اخلاق و تعهد کاری 1 پنجره جوهري 1
برنامه ریزی منابع سازمان-ERP2 1 مدیریت اطلاعات و دانش 1
ارتباطات در سازمان 1 مدیریت بحران 1
اصول ومباني مديريت 1 مدیریت بر فرایند حوادث 1
اقلام بهای تمام شده و تصمیم گیری 1 مدیریت دانش 1
الگوی شناختِ فرهنگ ، مدیریت و روحیه جهادی 1 مدیریت سرمایه گذاری در حوزه فن آوری اطلاعات 1
اولین کارگاه آموزشی مدیریت دانش 1 مدیریت سکوت مشتری 1
برنامه ريزي استراتژيك 1- تحليل نياز 1 مدیریت فرهنگی 1 1
برنامه ريزي استراتژيك 3 1 رابطه مديريت استراتژيك -سيدجوادين 1
برنامه ريزي استراتژيك2 1 مدیریت فرهنگی 2 1
به کار گماردن نیروی انسانی 1 سيستم مديريتي غازها 1
بهبود رهبري از طريق تجربه 1 مدیریت موفق 1
پنجره جو-هري 1 طراحي ساختار سازماني 1
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم 1 مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات 1
تحول در سازمانها 1 مدیریت و تبلیغات 1
تداوم حيات سازمان ها 1 کارآفرینی سازمانی 1
تصمیم گیری عملی 1 مديريت استراتژيك ( استراتژي و مكاتب ) 1
توسعه رهبري ازطريق تعليم و تربيت 1 مديريت استراتژيك ( بحران و چشم انداز آن) 1
چالش رهبري 1 مديريت استراتژيك ( مدل برنامه ريزي استراتژيك) 1
چالش های رهبری2 1 مديريت استراتژيك (مفاهيم و تكنيك ها) 1  2  3  4
رضايت شغلي و پيامدهاي آن 1 مديريت استراتژيك( مورد كاوي : شركت دل) 1
رفتار برنامه ريزي شده 2 1 مديريت رفتار سازماني 1
رفتار برنامه ريزي شده1 1 مديريت نوآوري 1
رفتار سازماني 1 مباحث کاربردي در مديريت منابع انساني 1
روش های کمی در تصمیم گیری 1 مسئولیت های اجتماعی مدیران 1
ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي 1 مقايسه بين کسب و کارها 1
سمینار مدیریت زمان 1 مبانی مدیریت وسازمان -خلاقیت و نوآوری 1
سند چشم انداز ايران 1404 1 مهندسی مجدد 1
سیر تحول مدیریت و فن آوری اطلاعات 1 مهندسي مجدد فرايندهاي سازمان 1
سیستم مدیریت یكپارچه 1 نظارت در مديريت پرستاري 1
سیستم های مدیریت محتوا 1 نیازهای اکتسابی 1
فرايندعمومي برنامه ريزي استراتژيك 1 مبانی مدیریت وسازمان -مبانی برنامه ریزی 1
مدیریت تغییر و سازمان یادگیرنده 1 نقش آموزش در توسعه انسانی وتحول سارمانی- 1
مديريت رفتار و خدمت به مشتري 1 نگاهی نظام گرايانه به کوچک سازی- سيد جوادين 1
مقدمه اي بر علوم رفتاري-Behavior 1 هدایت و انگیزش-سيد جوادين 1

 

نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: مقــالــات مــدیـریت 
دوشنبه چهارم بهمن 1389 ساعت 12:38

پاورپوینت كتاب "سازمان و مديريت" ، تاليف موسي خاني و منشي زاده  

فهرست مطالب(جلد اول)   فهرست مطالب(جلد دوم)   
فصل‌ اول‌: نقش‌ مديريت‌     فصل سيزدهم: شناخت نياز 12 
فصل‌ دوم‌: مديريت‌ كلاسيك‌ 12 فصل چهاردهم: ايجاد انگيزش 1  
فصل‌ سوم‌: نهضت‌ روابط‌ انساني‌ 1  فصل پانزدهم: ديدگاه‌هاي اوليه در رهبري 1  
فصل‌ چهارم‌: مديريت‌ امروز 12 فصل شانزدهم: نظريه‌هاي اقتضايي رهبري 12 
فصل‌ پنجم‌: كليات‌ و مفاهيم‌ تصميم‌گيري‌  1  فصل هفدهم: ديدگاه‌هاي نو در رهبري    
فصل‌ ششم‌: فرآيند و ديدگاه‌ها در تصميم‌گيري‌ 1  فصل هجدهم: مفاهيم اوليه ارتباطات    
فصل‌ هفتم‌: تصميم‌گيري‌ و انواع‌ مدلها 1  فصل نوزدهم: مديريت ارتباطات سازماني    
فصل‌ هشتم‌: مباني‌ برنامه‌ريزي‌   121فصل بيستم: فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات    
فصل‌ نهم‌: برنامه‌ريزي‌ و تدوين‌ استراتژي‌ 12 فصل بيست و يكم: مديريت تعارض    
فصل‌ دهم‌: مباني‌ سازماندهي‌ و طراحي‌ سازمان‌ 12 فصل بيست و دوم: سيستم‌هاي اطلاعاتي مديران    
فصل‌ يازدهم‌: سازماندهي‌ 11 فصل بيست و سوم: اصول كنترل  1  
فصل‌ دوازدهم‌: ساختار    فصل بيست و چهارم: فرهنگ‌هاي سازماني و استراتژي‌هاي كنترل   
    فصل بيست و پنجم: ابزار و روش‌هاي كنترل    

 

 

نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: چکیده برترین کتابهای مدیریت 
دوشنبه چهارم بهمن 1389 ساعت 12:35
پاورپوينت درس   
                                  
تصمیم گیری و خط مشی گذاری


 
الف)تصمیم گیری
كتاب "سازمان و مديريت" ،جلد اول ،مولفان : موسي خاني و منشي زاده
1. كليات و مفاهيم تصميم گيري فصل 5 1    
2. فرايند و الگوها فصل 6 1 1  
3. انواع مدل ها در تصميم گيري  فصل 7 1 1 1
كتاب "فرايند تصميم گيري در سازمان " ، مولف : سعادت
4. نقش شخصيت در تصميم گيري فصل 6 1  1 1
5. نقش محيط در تصميم گيري فصل 7 1  2  
6. نقش اطلاعات در تصميم گيري فصل 8 1 1  
7. تصميم گيري در بحران فصل 9 1 2 1
8. نقش مشاركت در تصميم گيري فصل 10 1 1 1
9. تصميم گيري گروهي فصل 11 1 1 1-2
10. تصميم گيري و شيوه هاي رهبري فصل 12 1 1 2
ب)خط مشی گذاری
كتاب "تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي" ، مولف : الواني
11. تعريف و مفهوم خط مشي عمومي  فصل  1 1    
12. فرايند عقلايي خط مشي گذاري فصل  2 1  2 2
13. خط مشي گذاري فرايند سياسي و مبتني بر قدرت فصل  3 1 1  
14. خط مشي گذاري فرايندي سازماني فصل  4 1 1  
15. نقش ارزش ها  - مشورت و توكل فصل  5 1 1  
16. مشكلات و تنگناهاي خط مشي گذاري عمومي فصل  6 1 2  
17. الگوي اقتضايي خط مشي گذاري عمومي فصل  7      

 

مطالب مرتبط
فصل 1 کتاب سعادت: 1 درخت اخذ تصمیم 1
مراحل اصلي و عمده فرآيند خط مش گذاري 1 فرآيند خطي مشي گذاري (قسمت اول - الواني و شريف زاده) 1
     
نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: چکیده برترین کتابهای مدیریت 
دوشنبه چهارم بهمن 1389 ساعت 12:29

پاورپوينت كتاب "سرپرستي سازمان" ، تاليف موسي خاني و منشي زاده

  

عنوان لينك عنوان لينك
فصل 1: مفاهيم اوليه مديريت    1 فصل 14: سازماندهي ارتباطات  
فصل 2: مديريت کلاسيک   1 فصل 15: سازماندهي زمان 1
فصل3: نهضت روابط انساني  1 فصل 16: کارمنديابي 1
فصل4: بينش جديد در مديريت       1 فصل 17: آموزش  
فصل5: فرايند برنامه ريزي   1 فصل18: انگيزش      
فصل6: انواع برنامه ها     1 فصل19: رهبري     
فصل7: هدف گذاري    1 فصل 20: مشارکت 1
فصل8: روش هاي برنامه ريزي     1 فصل 21: تيم سازي 1
فصل9: حل مساله    1 فصل22: فرايند کنترل    1
فصل 10: سازماندهي فعاليت ها 1 فصل23: ارزشيابي عملکرد     
فصل 11:سازماندهي اختيار و قدرت 1 فصل24: سازمان هاي امروزي     
فصل 12: سازماندهي تفويض اختيار 1 فصل25: سازمان هاي فردا     
فصل 13: سازماندهي هماهنگي 1 فصل26:  محيط سازمان ها  

 

 

نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: چکیده برترین کتابهای مدیریت 
یکشنبه نهم خرداد 1389 ساعت 17:29
نام کتاب : مدیریت

نویسنده : ابلیواستیون بران

حجم فایل : 88 کیلو بایت

نوع برنامه : پرنیان

توضیح :

icond

نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: دانلود کتاب 
دوشنبه سوم خرداد 1389 ساعت 20:14

کرايگ هايپر؛ نويسنده، محقق، مقاله نويس، مجري راديو و تلويزيون و يک سخنران حرفه اي است. در 25 سال گذشته، او با کارهايش به عنوان يک کارشناس حرفه اي موفقيت در حوزه هاي شخصي و اجتماعي معرفي شده. هاپير يک سايت هم درباره سخنراني موثر دارد که در آن نوشته:

«من خواسته ام بخش هاي مهم کتاب هاي کمکي که تا به حال خوانده ام و تجربه هايي که در زندگي ام داشته ام را به صورت 40 نکته کليدي فشرده کنم و در اختيار ديگران بگذارم تا در هر زمان بتوانند آن را بخوانند. مطمئنا کتاب هايي که در سطح جهاني فروخته مي شوند و درباره خودياري هستند ممکن است براي بعضي ها قابل استفاده باشند ولي من مايلم چيزي بنويسم که براي همه مفيد واقع شود.آ» حالا اين شما و اين هم 40 توصيه کرايگ هايپر. بخوانيد و قضاوت کنيد.

 1) فرصت هايي را مي بينند و پيدا مي کنند که ديگران آنها را نمي بينند.

 2) از مشکلات درس مي گيرند، در حالي که ديگران فقط مشکلات را مي بينند.

 3) روي راه حل ها تمرکز مي کنند.

 4) هوشيارانه و روشمندانه موفقيت شان را مي سازند، در زماني که ديگران آرزو مي کنند موفقيت به سراغ شان آيد.

 5) مثل بقيه ترس هايي دارند ولي اجازه نمي دهند ترس آنها را کنترل و محدود کند.

 6) سوالات درستي از خود مي پرسند. سوال هايي که آنها را در مسير مثبت ذهني و روحي قرار مي دهد.

 7) به ندرت از چيزي شکايت مي کنند و انرژي شان را به خاطر آن از دست نمي دهند. همه چيزي که شکايت کردن باعث آن است فقط قرار دادن فرد در مسير منفي بافي و بي ثمر بودن است.

 8) سرزنش نمي کنند (واقعا فايده اش چيست؟) آنها مسووليت کارهايشان و نتايج کارهايشان را تماما به عهده مي گيرند.

 9) وقتي ناچارند از ظرفيتي بيش از حد ظرفيت شان استفاده کنند هميشه راهي را براي بالا بردن ظرفيت شان پيدا مي کنند و بيشتر از ظرفيت شان از خود توقع دارند. آنها از آنچه دارند به نحو کارآمدتري استفاده مي کنند.

 10) هميشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامي که اغلب افراد در حال استراحت هستند آنها برنامه ريزي مي کنند و فکر مي کنند تا وقتي که کارشان را انجام مي دهند استرس کمتري داشته باشند.

 11) خودشان را با افرادي که با آنها هم فکر هستند متحد مي کنند. آنها اهميت و ارزش قسمتي از يک گروه بودن را مي دانند.

 12) بلندپرواز هستند و دوست دارند حيرت انگيز باشند. آنها هوشيارانه انتخاب مي کنند تا بهترين نوع زندگي را داشته باشند و نمي گذارند زندگي شان اتوماتيک وار سپري شود.

 13) به وضوح و دقيقا مي دانند که چه چيزي در زندگي مي خواهند و چه نمي خواهند. آنها بهترين واقعيت را دقيقا براي خودشان مجسم و طراحي مي کنند به جاي اينکه صرفا تماشاگر زندگي باشند.

 14) بيشتر از آنکه تقليد کنند، نوآوري مي کنند.

 15) در انجام کارهايشان امروز و فردا نمي کنند و زندگي شان را در انتظار رسيدن بهترين زمان براي انجام کاري از دست نمي دهند.

 16) آنها دانش آموزان مدرسه زندگي هستند و همواره براي يادگيري روي خودشان کار مي کنند. آنها از راه هاي مختلفي مثل تحصيلات آموزشگاهي، ديدن و شنيدن، پرسيدن، خواندن و تجربه کردن ياد مي گيرند.

 17) هميشه نيمه پر ليوان را مي بينند و توانايي پيدا کردن راه درست را دارند.

 18) دقيقا مي دانند که چه کاري بايد انجام دهند و زندگي شان را با از شاخه اي به شاخه اي ديگر پريدن از دست نمي دهند.

 19) ريسک هاي حساب شده اي انجام مي دهند؛ ريسک هاي مالي، احساسي و شغلي.

 20) با مشکلات و چالش هايي که برايشان پيش مي آيد سريع و تاثيرگذار روبه رو مي شوند و هيچ وقت در مقابل مشکلات سرشان را زير برف نمي کنند. با چالش ها روبه رو مي شوند و از آنها براي پيشرفت خودشان بهره مي برند.

 21) منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمي مانند تا آينده شان را رقم بزند. آنها بر اين باورند که با تعهد و تلاش و فعاليت، بهترين زندگي را براي خودشان مي سازند.

 22) وقتي بيشتر مردم کاري نمي کنند؛ آنها مشغول فعاليت هستند. آنها قبل از اينکه مجبور به کاري بشوند، عمل مي کنند.

 23) بيشتر از افراد معمولي روي احساسات شان کنترل دارند. آنها همان احساساتي را دارند که ما داريم ولي هيچ گاه برده احساسات شان نمي شوند.

 24) ارتباط گرهاي خوبي هستند و روي رابطه ها کار مي کنند.

 25) براي زندگي شان برنامه دارند و سعي مي کنند برنامه شان را عملي کنند. زندگي آنها از کارهاي برنامه ريزي نشده و نتايج اتفاقي عاري است.

 26) در زماني که بيشتر مردم به هر قيمتي مي خواهند از رنج کشيدن و بودن در شرايط سخت اجتناب کنند، افراد موفق قدر و ارزش کار کردن و بودن در شرايط سخت را مي فهمند.

 27) ارزش هاي زندگي شان معلوم است و زندگي شان را روي همان ارزش ها بنا مي کنند.

 28) تعادل دارند. وقتي از لحاظ مالي موفق هستند، مي دانند که پول و موفقيت مترادف نيستند. آنها مي دانند افرادي که فقط از نظر مالي در سطح مطلوبي قرار دارند، موفق نيستند. اين در حالي است که خيلي ها خيال مي کنند پول همان موفقيت است. ولي آنها دريافته اند که پول هم مثل بقيه چيزها يک وسيله است براي دستيابي به موفقيت.

 29) اهميت کنترل داشتن روي خود را درک کرده اند. آنها قوي هستند و از اينکه راهي را مي روند که کمتر کسي مي تواند برود، شاد مي شوند.

 30) از خودشان مطمئن هستند و به احساسات ناشي از اينکه کجا زندگي مي کنند و چه دارند و چه طور به نظر مي رسند، توجهي ندارند.

 31) دست و دل باز و مهربان هستند و از اينکه به ديگران کمک مي کنند تا به خواسته هايشان برسند خوشحال مي شوند.

 32) متواضع هستند و اشتباهات شان را با خوشحالي مي پذيرند و به راحتي عذرخواهي مي کنند. آنها از توانايي هايشان خاطر جمع هستند ولي به آن مغرور نمي شوند. آنها خوشحال مي شوند که از ديگران بياموزند و از اينکه به ديگران کمک مي کنند تا خوب به نظر برسند بيشتر از کسب افتخارات شخصي شان لذت مي برند.

 33) انعطاف پذير هستند و تغيير را غنيمت مي شمارند. وقتي وضعيتي پيش مي آيد که عادت ها و آسايش روزمره شان را بر هم مي زند از آن استقبال مي کنند و با آغوش باز وضعيت جديد و ناشناس را مي پذيرند.

 34) هميشه سلامت جسماني خود شان را در وضعيت مطلوبي نگه مي دارند و مي دانند که بدنشان خانه اي است که در آن زندگي مي کنند و به همين خاطر، سلامت جسماني براي آنها خيلي مهم است.

 35) موتور بزرگ و پرقدرتي دارند. سخت کار مي کنند و تنبلي نمي کنند.

 36) هميشه منتظر بازتاب کارهايشان هستند.

 37) با افراد بدذات و غيرموجه نشست و برخاست نمي کنند.

 38) وقت شان و انرژي شان را روي وضعيت هايي که از کنترل شان خارج است صرف نمي کنند.

 39) کليد خاموش روشن دارند. مي دانند چگونه استراحت کنند و ريلکس شوند. از زندگي شان لذت مي برند و سرگرم مي شوند.

 40) آموخته هايشان را تمرين مي کنند. درباره تئوري هاي عجيب و غريب خيالبافي نمي کنند بلکه واقع بينانه زندگي مي کنند
نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: جملات بزرگان 
دوشنبه سوم خرداد 1389 ساعت 19:8

۱- از خوب به عالی

۲- استراتژی اثربخش

۳- اشتباه مهلك مدیران

۴- بابای دارا، باباي ندار

۵- بی‌واسطه از دل

۶- پنج دشمن كار تیمی

۷- پنجمین فرمان

۸- تمایز یا نابودی

۹- ثروت‌آفرینان

۱۰- جهانی شدن

۱۱- چگونه چون مدیران عالی بیاندیشیم

۱۲- چگونه می‌توان پیروز شد؟

۱۳- چه كسی می‌گوید فیلها نمی‌رقصند

۱۴- درس‌هايی از آینده

۱۵- روش عالی برای انجام بیشترین كار (قورباغه را قورت بده)

۱۶- رهبری تحول

۱۷- رهبری كارآفرین

۱۸- ساختن برای ماندن

۱۹- عذرخواهی یك دقیقه‌ای

۲۰- فراز و نشیب مدیریت

۲۱- قدرت انتقاد سازنده

۲۲- كاتلر در مدیریت بازار

۲۳- كسب و كار به شیوه بیل گیتز

۲۴- كلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی

۲۵- مدیران یك دقیقه‌ای

۲۶- مدیران كهنه كار و زمانه نو

۲۷- مدیریت از راه ارزش‌ها

۲۸- مدیریت استراتژیك منابع انسانی

۲۹- مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ های سازمانی

۳۰- مدیریت بر آینده با تكنولوژی فردا

۳۱- مدیریت بر خود

۳۲- مدیریت در ابهام

۳۳- مدیریت در جامعه آینده

۳۴- مدیریت نگرش

۳۵- مستندسازی تجربیات مدیران

۳۶- ناجی نیسان

۳۷- هیچ چیز نمی‌تواند ناراحتم كند

۳۸- بهبود بی‌تردید

۳۹- رهیدن از قانون‌های كهنه

۴۰- كشف توانمندی‌ها

نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: دانلود کتاب 
یکشنبه دوم خرداد 1389 ساعت 22:27
از اینجا دانلود نمایید
نوشته شده توسط علی محبوب | لینک ثابت | موضوع: دانلود کتاب